Zapisy do przedszkola

Zapisy dzieci do przedszkola na rok bieżący oraz na następne przyjmowane są osobiście
i telefonicznie (014)6525459 lub kom. 518-726-636
w biurze Dyrektora we wtorki i piątki

w godzinach od 15.15- 16.30

Dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.

Dane potrzebne do zapisu dziecka:
- imię i nazwisko dziecka
- data urodzenia
- adres zamieszkania
- numer telefonu komórkowego.

   
   
   
  © Copyright PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie