Informacje dla Rodziców

 

Drodzy Rodzice!

Dyrekcja Przedszkola informuje, że książki dla dzieci na nowy rok przedszkolny 2020/2021 zostały zamówione.

Ceny przedstawiają się następująco:

4latki - 95zł

5,6latki -135zł

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe: 06105017221000009031972863

W tytule przelewu proszę wpisać: IMIĘ I NAZWISKO dziecka z dopiskiem ZA KSIĄŻKI.

 Dziękujemy!

 

 ***************************************************************************

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
w dniach od 25.05 do 3.06.

 W związku z zawieszeniem pracy naszego przedszkola od dnia 4.06

 Otrzymane kartki z kwotami za odpłatność są nieaktualne.

 Jeżeli, ktoś ma możliwość i wyraża chęć wsparcia naszej placówki dowolną kwotą, 

to prosimy o wpłaty na konto bankowe przedszkola.

 

Nr konta bankowego: 06105017221000009031972863

 

                                                                                                                   Z Darem Modlitwy

                                                                                                                           Siostra Benedetta  🙏

 

 **********************************************************************

Drodzy Rodzice!

DECYZJĄ ORGANU PROWADZĄCEGO,

od dnia 4 czerwca, aż do odwołania zawieszamy działalność przedszkola.

 

 *************************************************************************

ZA-DAR-SERCA-2

 

 **************************************************************

Drodzy Rodzice!!!

Bardzo prosimy o przekazanie dokładnej informacji dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu od dnia 25 maja 2020r.

Informację, czy dziecko będzie uczęszczało do naszej placówki prosimy przekazać telefonicznie Siostrze Dyrektor
do dnia 21 maja 2020r.

 

Informujemy, że będziemy pracować zgodnie z wytycznymi GIS (link poniżej)

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

• Liczebność grup jest mniejsza 12 – 14 dzieci.

• Każda grupa będzie przebywać w jednej sali, nie ma grupy zbiorczej rano ani popołudniu.

• Jedną grupą dzieci zajmują się ci sami nauczyciele (w danym dniu).

• Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe!!!

• Dziecko nie powinno zabierać ze sobą  do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

• Przy wejściu do przedszkola dorośli powinni zdezynfekować ręce i posiadać osłonę na usta i nos (wchodzącym będzie mierzona temperatura).

• W szatni jednorazowo może przebywać 4 rodziców i dzieci.

• Nie dopuszcza się, aby rodzice/opiekunowie wchodzili do pomieszczeń, w których przebywają dzieci (sale zabaw, jadalnia).

• Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
W celu ograniczenia przebywania na terenie przedszkola osób trzecich, rekomenduje się, aby dzieci były przyprowadzane/odbierane do/z przedszkola przez rodziców lub tylko jedną osobę przez nich upoważnioną.
Zaleca się, żeby w miarę możliwości nie angażować w odbiór dzieci, osób powyżej 60. roku życia.

• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka
do przedszkola.

• Przyprowadzając dziecko, prosimy o przekazanie istotnych informacji o stanie jego zdrowia (przekazanie uzupełnionej ankiety).

• W czasie pobytu w przedszkolu dzieci nie potrzebują maseczki!

• Prosimy o przypominaniu dziecku o podstawowych zasadach higieny, zachęcaniu do częstego i chętnego mycia rąk wodą
z mydłem.

• Prosimy o przekazanie dziecku, że w tym czasie ( epidemii) nie podajemy ręki na powitanie.

• Prosimy, aby zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

ANKIETA DOTYCZĄCA STANU ZDROWIA DZIECKA

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

 

 ****************************************************************************

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w porozumieniu z Radą Rodziców pieniądze zebrane na kiermaszu świątecznym zostały przekazane na zakup potrzebnego sprzętu.
Myjka do okien oraz parownica elektryczna z pewnością ułatwią prace związane z dezynfekcją pomieszczeń w czasie epidemii.

Jeszcze raz pragniemy podziękować osobom, które włączyły się w pomoc przy zorganizowaniu „Kiermaszu Bożonarodzeniowego”

Szczęść Boże!

sprzęty

 

 

 

************************************************************************************************************************************

 

 

 

dpj

***********************************************************************************************************

 

Kancelaria Dyrektora 

  •  Wtorek – godz. 1510  - 1630
  •  Piątek – godz. 1510  - 1630

 

********************************************************************* 

 

 

Zajęcia dodatkowe

  •  J. angielski (opłaca przedszkole)
  •  Zajęcia logopedyczne (opłaca przedszkole)
  •  Rytmika (opłacają Rodzice)
  •  Zajęcia sportowe z piłką (opłacają Rodzice)

 

 

 

   
   
   
  © Copyright PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie